• Beschrijving

INZAMELING TAXUS SNOEISEL

Taxus voor Hoop is een Nederlandse

Stichting die zich belangeloos inzet

voor de strijd tegen kanker. 

Schieland 18

1948 RM Beverwijk

tel 0251-860251

www.taxusvoorhoop.nl